پنج شنبه 10 اسفند ماه 1396، کارگاه چهارساعته آموزش نرم افزار میک مک در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار شد. نرم‌افزار میک مک یکی از کاربردی ترین نرم افزارها در انجام تحقیقات آینده پژوهی است که جهت انجام محاسبات پیچیده ماتریس متقاطع به کار می رود. مدرس این دوره سرکار خانم نراقی بودند. شرکت کنندگان در این دوره ضمن یادگیری مبانی تئوری کارکرد نرم افزار، بصورت عملی نیز به انجام تمرینات کار با نرم افزار میک مک پرداختند.

پنج شنبه 10 اسفند ماه 1396، کارگاه چهارساعته آینده نگاری با تدریس آقای دکتر روح الله قدیری برگزار شد. در این دوره که به همت موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و در سالن جلسات موسسه برگزار گردید، شرکت کنندگان با مفاهیم و روشهای مرسوم در آینده نگاری آشنا شدند.

کارگاه "چشم انداز نویسی" برگزار شد.

 

کارگاه "چشم انداز نویسی" در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار شد. روز پنج شنبه 23 آذر 1396، کارگاه" چشم انداز نویسی" در سالن اجتماعات موسسه برگزار گردید. در این کارگاه 8 ساعته، شرکت کنندگان با مطالبی چون  سفر به آینده، مباحث نظری چشم انداز،روش های عملی چشم انداز سازی و کار عملی کشف چشم انداز دورنی  آشنا شدند. مدرس این کارگاه، آقای مهندس عقیل ملکی فر بودند.

کارگاه "نگاشت، ره نگاشت و چرخه عمر فناوری (Road Map)" برگزار شد.

 

کارگاه Road Map در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار شد. روز پنج شنبه 28 دی ماه 1396، کارگاه چهار ساعته"نگاشت، ره نگاشت و چرخه عمر فناوری (Road Map)" در سالن اجتماعات موسسه برگزار گردید. مدرس این کارگاه، آقای دکتر سیاوش ملکی فر بودند.

کارگاه "سناریو نویسی" برگزار شد.

 

کارگاه سناریو نویسی در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار شد. روز پنج شنبه 2 آذر 1396، کارگاه سناریو نویسی در سالن اجتماعات موسسه برگزار گردید. در این کارگاه 8 ساعته، شرکت کنندگان با مطالبی چون  مشخصه های جهان امروز، تعریف آینده و تفکر درباره آینده، مباحث شناختی در تفکر درباره آینده، تكه ‏تكه شدن، انسجام و پيوستگي، نقش زبان در ادراک انسان و محسوس سازی، موضوعات اساسی در شروع سناریونویسی، تشریح رهیافت عدم قطعیت بحرانی و حساس، تشریح گام های سناریونویسی و  بصیرت های کاربردی در سناریونویسی آشنا شدند. مدرس این کارگاه، آقای دکتر عزیز علیزاده بودند.