بسمه تعالی

به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران، همایش دیپلماسی آب و بحران های هیدروپلیتیک غرب آسیا برگزار خواهد شد.

محورهای همایش

1- نظریه ها، تجربیات، قوانین و عرف بین الملل در حوضه های آبی مشترک.

2-دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای  غرب ایران.

3-دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک ایران و کشورهای شمال و شمال غرب ایران.

4-دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک ایران با کشورهای شرق و شمال شرق ایران.

5-دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک آسیای مرکزی و قفقاز.

6- دیپلماسی آب و امنیت پایدار آبی در جنوب غرب آسیا.

7-پیامدهای زیست محیطی مناسبات هیدروپلیتیک غرب آسیا.

8-ظرفیت های غیر دولتی و بازیگران بین المللی دیپلماسی آب در مناسبات هیدروپلیتیک جنوب غرب آسیا.

9-الگوها و تجارب موفق در مناسبات هیدروپلیتیک حوضه های مشترک آبی.
10- حل و فصل اختلافات در مناسبات هیدروپلیتیک حوضه های مشترک آبی.

وب سایت همایش:    http://wdconf.ir/fa

 

 

e-max.it: your social media marketing partner

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید