کشور¬های آسیای مرکزی، عنوان جمهوری¬های تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان می‌باشد. همچنین از منطقه آسیای مرکزی فعلی، گاهی با عنوان خراسان بزرگ نیز یاد شده است. حضور اسلام در آسیای مرکزی به قرن¬های اولیه هجری برمی¬گردد. قبل از اسلام نیز مذاهب توحیدی در این منطقه ریشه دوانده بودند. ادیان بودایی، زرتشتی، مانوی، مزدکی، یهدی، مسیحی و... در طول تاریخ، مذهب مردم این منطقه را تشکیل داده¬اند. یهودیت، کهن ترین مذهب اعتقادی توحیدی در این منطقه است. یهودیان روابط تجاری و بازرگانی وسیعی با همسایگان منطقه¬ای ایجاد کرده بودند. آسیای مرکزی محل تماس¬های بشری و روابط متقابل فرهنگی و تبادل افکار بوده ، کیش¬های متعددی در آن تبلیغ شده و در طول دوره¬هایی نیز گسترش یافته¬اند. با این حال، پس از ظهور اسلام این مکتب توحیدی به¬صورت اعتقاد غالب در منطقه درآمد.

جهت دریافت فایل گزارش بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

رتبه‏‏ بندي دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي کشورهاي اسلامي  توسط پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC ، پروژه ای است که حدود 600 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشورهای اسلامی که دارای بیشترین تعداد تولیدات علمی منتشر شده در معتبرترین ژورنال های بین المللی مابین سالهای 2008 تا 2012 هستند را رتبه بندی نموده است. در این گزارش قصد داریم با نگاهی اجمالی به این رتبه بندی، تحلیلی کوتاه بر وضعیت علمی در میان کشورهای اسلامی داشته باشیم.

جهت دریافت فایل گزارش بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام با محوریت موسسه آینده پژوهی جهان اسلام در تاریخ 24 و 25 آبان ماه 1395 در تهران برگزار خواهد به همین جهت تدوینی با موضوع تئوری های حل مساله با تمرکز بر بحران ژئوپلیتیکی انتشار می یابد. جهت دریافت فایل بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

امروزه کمتر کسی است که به نقش اندیشکده ها و مراکز مطالعاتی معتبر در تاثیرگذاری بر روند سیاستگذاری کشورها واقف نباشد. این مراکز در واقع پلی میان دانش و سیاستگذاری هستند. اندیشکده هایی مانند بروکینگز، کارنگی، هریتیج، چاتم هاوس و ...  مراکز مطالعاتی و نظری صرف نیستند، بلکه محل تصمیم سازی برای سیاستمداران ارشد کشورهای متبوعشان به حساب می روند.

جهت دانلود و مطالعه این گزارش بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

سرمایه انسانی به مجموعه دانشهاي بشري و توانایی هاي وي گفته می شود .سرمایه انسانی چون به دانش هاي بشري اطلاق می گردد از وي مانند ثروت و پول قابل جدا شدن نيست. سرمایه انسانی یکی از عوامل توليد در کنار سایر نهاده هاي توليدي تعریف می گردد. در حقيقت سرمایه انسانی در کنار نهاده هایی هم چون سرمایه، نيروي کار و تکنولوژي قرار می گيرد و مهم ترین نهاده توليدي محسوب می شود. رابطه تنگاتنگی ميان سرمایه انسانی و کارایی وجود دارد به طوريکه آموزش نقش مهمی در افزایش کارایی و بهره وري دارد. مطالعات تجربی نقش آموزش در افزایش کارایی را بسيار مهم می دانند.

جهت دریافت این گزارش بر روی تصویر زیر کلیک کنید: