مراکز اسلامی

عنوان تاریخ منتشر شد
آکادمی تحقیقات و آموزش اسلامی 20 مرداد 1395
انجمن اسلامی چین 08 ارديبهشت 1395
انجمن مسلمانان 19 اسفند 1394
جامعه اسلامی آمریکای شمالی 10 بهمن 1394
دایره اسلامی آمریکای شمالی 10 شهریور 1395
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی 01 اسفند 1394
شورای روابط اسلامی امریکایی 24 بهمن 1394
شورای مرکزی مسلمانان در آلمان 05 اسفند 1394
مجمع اسلامي جهاني لندن 08 اسفند 1394
مرکز اسلامی امام علی (ع) 11 ارديبهشت 1395
مرکز اسلامی امام علی (ع) اسلو 20 مرداد 1395
مرکز اسلامی جنوب آفریقا 25 فروردين 1395
مرکز اسلامی دیویس 17 بهمن 1394
مرکز اسلامی مریلند 05 خرداد 1395
مرکز اسلامی منچستر 15 اسفند 1394
مرکز اسلامی کلیولند 14 بهمن 1394
مرکز الهیات اسلامی 24 شهریور 1395
مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی ملک فیصل 25 ارديبهشت 1395
مرکز مطالعات اسلامی آکسفورد 28 بهمن 1394
مرکز مطالعات اسلامی دوک 12 خرداد 1395