کانادا

عنوان تاریخ منتشر شد
برگزاری جشن "ماه تاریخ اسلام" در کانادا 13 مهر 1395
راه اندازی کمپین بررسی اسلام هراسی در تورنتو 29 خرداد 1395