مجموعه کتب هشت جلدی جهان اسلام

عنوان تاریخ منتشر شد
برنامه های موسسه آینده پژوهی جهان اسلام با هدف وحدت جهان اسلام تدوین شده اند 05 خرداد 1393
مجموعه 8 جلدي کتاب «جهان اسلام» تاليف دکتر سید يحيي صفوي رونمايي شد 15 ارديبهشت 1393
مجموعه هشت جلدی جهان اسلام - جلد اول (شمال آفریقا و غرب آسیا) 30 فروردين 1395
مجموعه هشت جلدی جهان اسلام - جلد دوم ( شمال آفریقا و جنوب غرب آسیا) 30 فروردين 1395
مجموعه هشت جلدی جهان اسلام - جلد سوم (آسیای مرکزی و قفقاز) 30 فروردين 1395
مجموعه هشت جلدی جهان اسلام - جلد ششم (جنوب شرق آسیا) 30 فروردين 1395
مجموعه هشت جلدی جهان اسلام - جلد هشتم (غرب و جنوب غرب آفریقا) 30 فروردين 1395
مجموعه هشت جلدی جهان اسلام - جلد هفتم (اروپا و آمریکای جنوبی) 30 فروردين 1395
مجموعه هشت جلدی جهان اسلام - جلد پنجم (غرب آفریقا) 30 فروردين 1395
مجموعه هشت جلدی جهان اسلام - جلد چهارم (شرق آفریقا) 30 فروردين 1395
مراسم رونمائی مجموعه کتب هشت جلدی جهان اسلام - بخش اول 30 دی 1394
مراسم رونمائی مجموعه کتب هشت جلدی جهان اسلام - بخش دوم 30 دی 1394
مراسم رونمائی مجموعه کتب هشت جلدی جهان اسلام - بخش سوم 30 دی 1394
مراسم رونمائی مجموعه کتب هشت جلدی جهان اسلام - بخش نهایی 30 دی 1394
مراسم رونمائی مجموعه کتب هشت جلدی جهان اسلام - بخش پنجم 30 دی 1394
مراسم رونمائی مجموعه کتب هشت جلدی جهان اسلام - بخش چهارم 30 دی 1394
کار عظیم موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، عرصه جدیدی برای پژوهش گشوده است 03 خرداد 1393