جعفر قنادباشی

عنوان تاریخ منتشر شد
تراکم بحران ها در سودان بعد از تجزیه | گفتگو با جعفر قنادباشي / سفیر پیشین و کارشناس مسائل سودان 20 شهریور 1395
تقسیم بندی بحران های شاخ آفريقا | گفتگو با جعفر قنادباشی / کارشناس آفریقا 25 مرداد 1395
جریان ها و گروه های حامی بوکوحرام در نیجریه | جعفر قنادباشی / کارشناس مسائل آفریقا 08 آذر 1393
رویکرد و تاثیرات کنونی گروه انصار بیت المقدس | گفتگو با جعفر قناد باشی / کارشناس مصر 08 شهریور 1393
علل تداوم بحران در صحرای غربی | گفتگو با جعفر قناد باشی / کارشناس آفریقا 09 مرداد 1395
نقش سودان در جهان اسلام | جعفر قناد باشي / كارشناس مسائل آفريقا 23 تیر 1393
نگاه مغرب به واگرایی یا همگرایی در جهان اسلام | گفتگو با جعفر قنادباشی / کارشناس آفریقا 02 تیر 1393
وضعیت جنبش ها و جریان های مسلمان در الجزایر | گفتگو با جعفر قنادباشی / كارشناس آفريقا 20 بهمن 1393
ویژگی ها و تاثیرات جنبش انصار اله در یمن | گفتگو با جعفر قناد باشی / کارشناس مسائل یمن 10 خرداد 1393
پیشینه و موانع همگرایی امنیتی راهبردی در جهان اسلام | گفتگو با جعفر قنادباشی / کارشناس جهان اسلام و تحلیلگر مسائل شمال آفریقا 11 فروردين 1393
کانون های بحران در کشورهای مسلمان آفریقایی | گفتگو با جعفر قنادباشی / کارشناس مسائل آفریقا 08 خرداد 1395