سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام

عنوان تاریخ منتشر شد
سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام - ویدئوی اول 16 دی 1394
سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام - ویدئوی دوم 16 دی 1394
سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام - ویدئوی سوم 16 دی 1394
سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام - ویدئوی ششم 16 دی 1394
سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام - ویدئوی نهم 26 دی 1394
سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام - ویدئوی هشتم 19 دی 1394
سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام - ویدئوی هفتم 19 دی 1394
سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام - ویدئوی پنجم 19 دی 1394
سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام - ویدئوی چهارم 16 دی 1394
پیشینه و موانع همگرایی امنیتی راهبردی در جهان اسلام | گفتگو با جعفر قنادباشی / کارشناس جهان اسلام و تحلیلگر مسائل شمال آفریقا 11 فروردين 1393
کانون مرکزی هم‌گرایی جهان اسلام در همکاری‌ها و منافع مشترک اقتصادی است | گفتگو با دکتر سیدسلمان صفوی / رییس آکادمی مطالعات ایرانی در لندن و مدیر مرکز بین‌المللی مطالعات صلح (IPSC) 05 اسفند 1392