افغانستان

عنوان تاریخ منتشر شد
آينده جایگاه حزب اسلامي حکمتیار در افغانستان│گفتگو با دكتر سيد وحيد ظهوري حسيني / کارشناس افغانستانی مسائل افغانستان 14 مهر 1395
آینده حضور داعش در افغانستان | گفتگو با عاشق حسین طوری / کارشناس افغانستان 16 اسفند 1393
آینده حکمتیار و حزب اسلامی در افغانستان/گفتگو با محمدحسین جعفریان 28 شهریور 1396
اعزام نیروهای آمریکایی بیشتر به افغانستان برای جلوگیری از ورود چین: لیتیوم و جنگ برای ثروت های معدنی افغانستان/ مریم قهرمانی 13 مهر 1396
افغانستان 22 فروردين 1395
باختن یا نباختن: گزینه های پیش روی ترامپ در افغانستان؛ مترجم: مریم قهرمانی 04 مرداد 1396
تأثیرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قطع آب هیرمند و روابط ایران و افغانستان | معصومه دهمرده / پژوهشگر مسائل منطقه 25 اسفند 1393
تهدیدات بنیادگرایی و تندروی عربی در افغانستان | عزیز آریانفر / رییس پیشین مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان 09 تیر 1393
توافقنامه چابهار: بهاری برای ایران- هند- افغانستان 12 آبان 1395
زمینه و بسترهای اعتقادی و سیاسی شکل گیری گروه طالبان | محمد تقی جمشیدی / کارشناس مسائل افغانستان 27 مرداد 1393
سازمان ملل: 65 میلیون آواره در سراسر جهان 02 تیر 1395
علل گسترش روند ناامنی در افغانستان، گفتگو با دکتر علی واحدی، کارشناس افغانستانی و عضو بنیاد علمی-فرهنگی کوثر 20 خرداد 1396
عوامل و زمینه ­های رشد افراطیت ستیزه ­جو در افغانستان با تأکید بر عامل فقر/ محمد داود عرفان 13 آبان 1396
محورهاي اصلي کنفرانس ژنو و چشم‌انداز صلح درافغانستان 17 آذر 1397
نقش افغانستان در تاثیر بر کانون‌ها و مناطق بحرانی جهان اسلام | گفتگو با محمد تقی جمشیدی / رایزن پیشین و کارشناس مسائل افغانستان 22 ارديبهشت 1395
نقش بحران های قومی و نژادی بر سایر حوزه ها در افغانستان | گفتگو با محمدرضا فرقانی / سفیر پیشین و کارشناس مسائل افغانستان 01 شهریور 1395
نقش و سه ویژگی حزب اسلامي در افغانستان | گفتگو با پیرمحمد ملازهی / کارشناس مسائل افغانستان 13 ارديبهشت 1395
نقش گذشته و حال حزب اسلامی حکمتیار در افغانستان | دکتر علی واحدی / کارشناس مسائل افغانستان 03 آذر 1393
نگاه طالبان افغانستان به جریان های سلفی و تکفیری در جهان اسلام | گفتگو با محمد تقی جمشیدی / کارشناس مسائل افغانستان 22 شهریور 1393
پشتونیسم و نوع رابطه با بازيگران خارجي در افغانستان | گفتگو با دكتر علی واحدی / كارشناس مسائل افغانستان 14 ارديبهشت 1394